Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er per 1 juli 2019 een informatieplicht.

Die Informatieplicht Energiebesparing geldt voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Uiterlijk op 1 juli 2019 moet u via het e-loket van RVO.nl rapporteren over de door u genomen energiebesparende maatregelen. Het loket is sinds begin maart geopend. Maar nu begint het werk voor u als ondernemer pas.